افسردگی، اضطراب

۰۸آبان
تأثیر مستقیم اختلال محور «روده-مغز» بر مغز

تأثیر مستقیم اختلال محور «روده-مغز» بر مغز

محور روده-مغز یک کانال ارتباطی دوطرفه بین روده و سیستم عصبی مرکزی است که بیماری التهاب روده با ایجاد اختلال در این محور به طور مستقیم بر مغز تأثیر می‌گذارد.

بایگانی شمسی