افزایش یمت تلفن همراه

۱۱اردیبهشت

چرا قیمت تلفن همراه افزایش یافت؟

به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه، تقاضا برای خرید موبایل دانش آموزان در قیمت موبایل تاثیرگذار بوده اما بیشترین دلیل نوسان بازار موبایل مربوط به افزایش نرخ دلار است.

بایگانی شمسی