افزایش یارانه

۰۸اردیبهشت
خبر خوش برای یارانه بگیران

خبر خوش برای یارانه بگیران

مرحله جدید یارانه معیشتی از ساعت ۲۴ روز شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

بایگانی شمسی