افزایش گرمای هوای تهران

۲۱مرداد
افزایش گرمای هوای تهران

افزایش گرمای هوای تهران

اداره کل هواشناسی استان تهران از افزایش گرمای هوای تهران خبر داد.

بایگانی شمسی