افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان حسن‌آباد فشافویه

۲۴اسفند
افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان حسن‌آباد فشافویه

افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان حسن‌آباد فشافویه

سرپرست شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از اختصاص ۴ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی مسافران در مسیر ایستگاه متروی شاهد و حسن‌آباد فشافویه خبر داد.

بایگانی شمسی