افزایش کرایه وسایل حمل و نقل عمومی

۱۰اردیبهشت

افزایش کرایه حمل و نقل عمومی تهران، قابلیت اجرایی ندارد

با اعلام معاون عمرانی استانداری تهران، زمانی مصوبه افزایش کرایه حمل و نقل عمومی اجرایی خواهد شد که مسیر قانونی آن طی شده باشد.

بایگانی شمسی