افزایش و تنوع بخشی به سبد محصولات صادراتی دانش بنیان به کشورهای اوراسیا

۲۳فروردین
افزایش و تنوع بخشی به سبد محصولات صادراتی دانش بنیان به کشورهای اوراسیا

افزایش و تنوع بخشی به سبد محصولات صادراتی دانش بنیان به کشورهای اوراسیا

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی فعالیت 9 شرکت دانش بنیان و 100 شرکت فناور در این منطقه خبر داد.

بایگانی شمسی