افزایش هزینه پیامک بانک

۲۰خرداد
افزایش هزینه سرویس پیامکی بانک‌ها

افزایش هزینه سرویس پیامکی بانک‌ها

با توافق صورت گرفته بین بانک‌ها هزینه سرویس پیامک بانکی که ده هزار تومان بود، در سال جاری به ۱۵ هزار تومان افزایش یافت.

بایگانی شمسی