افزایش هزینه ها

۲۱فروردین

کاهش شدید درآمدهای شهرداری تهران با شیوع کرونا!!!

عضو شورای شهرتهران از کاهش دو سوم درآمدهای شهرداری تهران با شیوع بیماری کرونا خبر داد. به گزارش سرویس شورای شهر افق تهران، سید محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران، اعلام کرد: شیوع کرونا موجب کاهش درآمد‌های شهرداری تهران شده است، شیوع ویروس کرونا درآمد‌های شهرداری تهران را در مقایسه با مدت مشابه سال پیش […]

بایگانی شمسی