افزایش نظارت بر خطوط و سامانه‌های اتوبوسرانی

۱۲فروردین
 ناوگان اتوبوسرانی تهران برای بازگشایی مدارس آمادگی لازم را دارد

 ناوگان اتوبوسرانی تهران برای بازگشایی مدارس آمادگی لازم را دارد

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از آمادگی ناوگان اتوبوسرانی تهران برای بازگشایی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی از روز یک‌شنبه ۱۴ فروردین، خبر داد.

بایگانی شمسی