افزایش نشاط مردمی از رویکردهای اداره سلامت شهرداری تهران

۰۸آذر
ضرورت بازنگری فعالیت‌ خانه‌های سلامت و کانون‌های اجتماع محور

ضرورت بازنگری فعالیت‌ خانه‌های سلامت و کانون‌های اجتماع محور

مدیرکل سلامت شهرداری تهران بیان کرد: کانون‌های اجتماع محور سلامت از مهمترین سرمایه‌های حوزه سلامت شهرداری تهران است که به واسطه‌ی کنشگران اجتماعی، خدمت‌رسانی به مردم توسط خود مردم صورت می‌گیرد.

بایگانی شمسی