افزایش نرخ مسکن

۳۱مرداد
جزئیات فروش متری مسکن در پایتخت

جزئیات فروش متری مسکن در پایتخت

سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران بیان کرد: فروش متری مسکن یکی از اقدامات عدالت محور در توزیع سرانه مسکن محسوب می‌شود.

بایگانی شمسی