افزایش نرخ رسمی ۲۶ ارز

۳۱اردیبهشت
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد

بانک مرکزی در گزارشی نرخ رسمی ۴۶ ارز را برای امروز اعلام کرد. براین اساس نرخ رسمی ۱۲ ارز کاهش و ۲۶ ارز افزایش یافت. همچنین نرخ رسمی هشت ارز ثابت ماند.

بایگانی شمسی