افزایش نرخ بلیط مترو

۰۵آذر
شورای شهر موافق افزایش بلیط مترو نیست

شورای شهر موافق افزایش بلیط مترو نیست

سخنگوی شورای شهر تهران از مخالفت این شورا با افزیش نرخ بلیط مترو خبر داد.

بایگانی شمسی