افزایش ناچیز قیمت خودرو

۲۵آذر
افزایش نسبی قیمت خودرو/ قیمیت خودرو در ۲۵ آذر ۱۴۰۰

افزایش نسبی قیمت خودرو/ قیمیت خودرو در ۲۵ آذر ۱۴۰۰

بر اساس معاملات انجام شده امروز قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات افزایش نسبی داشته‌است. 

بایگانی شمسی