افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی

۰۲مرداد
تشریح اولویت‌های شورای شهر تهران در دوره ششم

تشریح اولویت‌های شورای شهر تهران در دوره ششم

منتخب ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: تکمیل بزرگراه یادگار امام و افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی مهمترین برنامه‌های ما در حوزه حمل و نقل است.

بایگانی شمسی