افزایش موقتی حقوق نیروهای آتش نشانی

۳۰اردیبهشت
افزایش موقتی حقوق نیروهای آتش نشانی

افزایش موقتی حقوق نیروهای آتش نشانی

مدیرعامل سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری تهران بیان کرد: افزایش حقوق و مزایای نیروهای آتش نشانی قطع نشده است و به‌صورت مقطعی ادامه دارد.

بایگانی شمسی