افزایش معاملات مسکن

۰۵شهریور
احتمال افزایش قیمت مسکن در شهریورماه

احتمال افزایش قیمت مسکن در شهریورماه

قیمت مسکن در ماه‌های گذشته با نوسان همراه بود، پیش‌بینی می‌شود قیمت مسکن در ماه جاری با افزایش مواجه شود.

بایگانی شمسی