افزایش مصرف گاز

۲۴دی
زیر ساخت لازم برای راه‌اندازی ارز دیجیتال در شهرک‌های صنعتی استان تهران نداریم
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران بزرگ:

زیر ساخت لازم برای راه‌اندازی ارز دیجیتال در شهرک‌های صنعتی استان تهران نداریم

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران بزرگ گفت: هیچ ارز دیجیتالی در شهرک‌های صنعتی استان تهران استخراج نمی‌شود و هرگونه فعالیت در این زمینه غیرقانونی است.

بایگانی شمسی