افزایش مصرف آب

۱۲خرداد
رشد ۲۰ درصدی مصرف آب شهروندان تهرانی

رشد ۲۰ درصدی مصرف آب شهروندان تهرانی

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: مصرف آب در پایتخت رشد ۲۰ درصدی داشته و حدود ۶۸۰ هزار مترمکعب نسبت به سال گذشته افزایش مصرف داشتند.

بایگانی شمسی