افزایش مستمری بازنشستگان

۳۰خرداد
ابلاغ افزایش مستمری بازنشستگان

ابلاغ افزایش مستمری بازنشستگان

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال ۱۴۰۱ را برای اجرا ابلاغ کرد.

بایگانی شمسی