افزایش مراکز اسقاط فعال و معتبر خودرو

۱۷فروردین
افزایش مراکز اسقاط فعال و معتبر خودرو/ساماندهی مراکز اسقاط خودرو

افزایش مراکز اسقاط فعال و معتبر خودرو/ساماندهی مراکز اسقاط خودرو

معاون فنی و بهره‌برداری سازمان تاکسیرانی شهر تهران از افزایش مراکز اسقاط خودرو خبر داد.

بایگانی شمسی