افزایش مبلغ پیشنهادی لیون برای جذب آزمون

۲۲دی
افزایش مبلغ پیشنهادی لیون برای جذب آزمون

افزایش مبلغ پیشنهادی لیون برای جذب آزمون

پروژه حضور مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در لیگ فرانسه وارد فاز جدیدی شد و باشگاه لیون برای در اختیار گرفتن سردار آزمون مبلغ پیشنهادی خود را افزایش داد.

بایگانی شمسی