افزایش مبلغ ازدواج

۰۵اسفند
تلفیق یارانه نقدی و معیشتی؛ نقطه قوت بودجه سال ۹۹

تلفیق یارانه نقدی و معیشتی؛ نقطه قوت بودجه سال ۹۹

نماینده مردم اردبیل در مجلس، تلفیق یارانه نقدی و معیشتی را از نکات مثبت بودجه سال ۹۹ دانست. به گزارش سرویس سیاسی افق تهران، صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل در مجلس در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۹۸، بیان کرد: از مشخصه های مصوب کمیسیون تلفیق این است که بر اساس آن دولت مکلف شده […]

بایگانی شمسی