افزایش قیمت گوجه فرنگی در بازار میوه

۲۰آبان
افزایش قیمت گوجه فرنگی در بازار میوه

افزایش قیمت گوجه فرنگی در بازار میوه

بر اساس مشاهدات میدانی قیمت گوجه فرنگی افزایش داشته است و در مغازه‌ها به کیلویی حدود ۱۴ هزار تومان رسیده است.

بایگانی شمسی