افزایش قیمت گندم

۰۳تیر
افزایش ۷۶ درصدی قیمت گندم

افزایش ۷۶ درصدی قیمت گندم

بر اساس آمار منتشر شده قیمت گندم صادراتی در بازارهای جهانی، در یک سال اخیر با افزایش ۴۲ تا ۷۶ درصدی همراه بوده است.

۱۴خرداد
افزایش قیمت گندم

افزایش قیمت گندم

قیمت گندم به دلیل اعلام ممنوعیت صادرات هند و کاهش انتظارات تولید از اوکراین به دلیل تهاجم روسیه افزایش یافته است.

بایگانی شمسی