افزایش قیمت کالا

۲۲مرداد
دلیل افت کیفیت لوازم خانگی

دلیل افت کیفیت لوازم خانگی

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران بیان کرد: افزایش قیمت کالا سبب می‌شود برخی واحدهای صنعتی به‌طرف کاهش کیفیت تولیدات و استفاده از قطعات کم‌کیفیت بروند.

بایگانی شمسی