افزایش قیمت کالاهای اساسی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

۱۲خرداد
افزایش قیمت کالاهای اساسی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

افزایش قیمت کالاهای اساسی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

نماینده پیشین مجلس بیان کرد: ارز ۴۲۰۰ روی قیمت کالاها اثر گذاشته است و با حذف این ارز قیمت کالاهای اساسی افزایش داشته است.

بایگانی شمسی