افزایش قیمت نهاده‌های دامی تهدیدی علیه امنیت غذایی کشور

۲۳آذر
افزایش قیمت نهاده‌ دامی تهدیدی علیه امنیت غذایی کشور

افزایش قیمت نهاده‌ دامی تهدیدی علیه امنیت غذایی کشور

نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس بیان کرد: افزایش 35 درصدی قیمت تراکتور و تجهیزات کشاورزی و افزایش بی‌رویه نهاده‌های دامی، عملا امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند.

بایگانی شمسی