افزایش قیمت میوه

۰۵آذر
صادرات بی رویه دلیل اصلی افزایش قیمت ها/ با این روند شب عید قیمت ها نجومی خواهد شد

صادرات بی رویه دلیل اصلی افزایش قیمت ها/ با این روند شب عید قیمت ها نجومی خواهد شد

رئیس اتحادیه باغداران با تاکید بر جلوگیری از صادرات بی رویه میوه بیان کرد: اگر وضعیت به این رویه پیش رود برای شب عید با قیمت‌های خیلی بیشتر مواجه خواهیم شد.

بایگانی شمسی