اخبار داغ

افزایش قیمت ماهی موجب حذف آن از سفره مردم شده

۳۰آذر
تاثیر نوسان قیمت ماهی بر بازار داخل/ماهی از سفره خانوار حذف شده!

تاثیر نوسان قیمت ماهی بر بازار داخل/ماهی از سفره خانوار حذف شده!

مدیرعامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردآبی بیان کرد: با وجود آنکه ماهی جزو کالا‌هایی نیست که همیشه در سفره مردم باشد بنابراین گرانی آن منجر به حذف از سفره خانوار شده‌است.

بایگانی شمسی