افزایش قیمت شیرخام واقعیت ندارد

۱۳آذر
افزایش قیمت شیرخام  واقعیت ندارد

افزایش قیمت شیرخام واقعیت ندارد

رئیس انجمن صنفی گاوداران بیان کرد: افزایش قیمت شیرخام از سوی دامداران واقعیت ندارد و همواره دامدار هر کیلو شیرخام را با نرخ ۶ هزار و ۴۰۰ تومان درب دامداری و ۶ هزار و ۶۰۰ تومان درب کارخانه تحویل می‌دهد.

بایگانی شمسی