افزایش قیمت شوینده‌ها حقیقت دارد؟

۱۸خرداد
افزایش قیمت شوینده‌ها حقیقت دارد؟

افزایش قیمت شوینده‌ها حقیقت دارد؟

معاون صنایع عمومی وزارت صمت از افزایش ۲۵ درصدی قیمت برخی از محصولات شوینده با مجوز سازمان حمایت خبر داد.

بایگانی شمسی