افزایش قیمت سیگار

۲۵خرداد
شهروند، حامی شهر بدون دخانیات

شهروند، حامی شهر بدون دخانیات

فروشگاه های زنجیره ای شهروند در راستای حفظ سلامت مشتریان، شعار "شهروند بدون دخانیات" را به عنوان یک اصل مهم در تمام فروشگاه های خود قرار داده است.

۰۲مهر

نمایندگان درباره افزایش قیمت سیگار چه نظری دارند؟

از اوایل سال جاری قیمت سیگارهای داخلی و خارجی دستخوش تغییرات شدید شد و هر روز به یک قیمت به دست مصرف کننده رسیده است. این در حالی است که این افزایش قیمت توسط دلال‌ها صورت گرفته و سود آن به جیب آنها رفته است. ببه گزارش سرویس اجتماعی افق تهران،  یک عضو کمیته تحقیق و […]

بایگانی شمسی