افزایش قیمت سیب زمینی

۱۸آبان
افزایش قیمت سیب زمینی در بازار

افزایش قیمت سیب زمینی در بازار

رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره‌بار از افزایش قیمت سیب زمینی در بازار خبر داد.

بایگانی شمسی