افزایش قیمت خودرو در بازار

۰۶شهریور
افزایش قیمت خودرو در بازار

افزایش قیمت خودرو در بازار

کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: در روزهای گذشته به‌دلیل انتشار اخبار ناامیدکننده از مذاکرات، شرایط بازار خودرو متفاوت و قیمت‌ها افزایشی شد. این افزایش هم در بازار ارز و هم در بازار خودرو قابل مشاهده است.

بایگانی شمسی