افزایش قیمت خانه

۱۳خرداد
افزایش هفتگی قیمت مسکن در تهران

افزایش هفتگی قیمت مسکن در تهران

گزارش‌های میدانی از دفاتر مشاور املاک نشان می‌دهد که مالکان قیمت خانه را هر هفته بالا می برند و حذف قیمت آگهی‌ها موجب شده که مالکان تصور کنند بازار به رونق رسیده و قیمت ها را بالا می برند.

بایگانی شمسی