افزایش قیمت جو

۱۳بهمن
تعلل وزارت صمت باعث افزایش قیمت جو

تعلل وزارت صمت باعث افزایش قیمت جو

رئیس انجمن صنفی گاوداران صنعتی بیان کرد: تعلل وزارت صمت که مسئولیت ثبت سفارش نهاده‌های دامی را برعهده داشت برای واردات جو اقدام نکرد که نتیجه آن کمبود جو و افزایش قیمت این نهاده است.

بایگانی شمسی