افزایش قیمت جهانی طلا

۱۲خرداد
افزایش قیمت سکه به هفت میلیون و ۴۴۰ هزار تومان

افزایش قیمت سکه به هفت میلیون و ۴۴۰ هزار تومان

در پی افزایش قیمت جهانی طلا، قیمت هر قطعه سکه طرح جدید به هفت میلیون و ۴۴۰ هزار تومان رسید.

بایگانی شمسی