افزایش قیمت جهانی شکر

۱۶فروردین
افزایش قیمت جهانی شکر/قیمت شکر در ماه رمضان نوسانی ندارد

افزایش قیمت جهانی شکر/قیمت شکر در ماه رمضان نوسانی ندارد

دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر بیان کرد: با توجه به ذخایر مناسب شکرِ بازرگانی دولتی، پیش بینی می‌شود که قیمت تا پایان ماه رمضان تغییری نداشته باشد.

بایگانی شمسی