افزایش قیمت تخم‌مرغ، واقعیت یا شایعه؟

۲۱شهریور
افزایش قیمت تخم‌مرغ، واقعیت یا شایعه؟

افزایش قیمت تخم‌مرغ، واقعیت یا شایعه؟

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران بیان کرد: درحال حاضر باید هر شانه تخم‌مرغ 2 کیلویی با قیمت ۸۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد و فروش آن با قیمت بیش‌تر گران‌فروشی است.

بایگانی شمسی