افزایش قیمت برنج ایرانی

۱۷آبان
کاهش قیمت برنج خارجی در روزهای آتی

کاهش قیمت برنج خارجی در روزهای آتی

دبیر انجمن واردکنندگان برنج بیان کرد: با رفع دوره ممنوعیت و ورود برنج، نه تنها برنج خارجی ارزان می‌شود بلکه از افزایش قیمت برنج ایرانی نیز جلوگیری می‌شود و حباب قیمت برنج ایرانی شکسته خواهد شد.

بایگانی شمسی