افزایش قیمت ارز در هفته گذشته

۱۳خرداد
افزایش قیمت ارز در هفته گذشته

افزایش قیمت ارز در هفته گذشته

نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران بیان کرد: قیمت ارز در هفته گذشته یک هزار و ۱۷۰ تومان افزایش قیمت داشت که این رشد موجب شد قیمت طلا نیز افزایش یابد.

بایگانی شمسی