افزایش قرارداد بازیکنان

۲۸شهریور
مخالفت باشگاه پرسپولیس با افزایش قرارداد بازیکنان

مخالفت باشگاه پرسپولیس با افزایش قرارداد بازیکنان

باشگاه پرسپولیس با خواسته مالی کاپیتان سرخ‌ها و چند بازیکن این تیم بنا بر دلایلی اداری مخالفت کرد.

بایگانی شمسی