افزایش غول‌های مه پاش شهرداری تهران

۲۲اسفند

افزایش غول‌های مه پاش شهرداری تهران

مدیرکل امور خدمات شهری شهرداری تهران بیان کرد: تعداد بیشتری از دستگاه  مه پاش ۴ تنی را تولید و برای ضد عفونی معابر پایتخت استفاده خواهیم کرد. به گزارش سرویس مدیریت شهری افق تهران، اصغر عطایی، مدیر کل امور خدمات شهری شهرداری تهران در خصوص استفاده از ماشین مه پاش ۴ تنی شهرداری برای ضد […]

بایگانی شمسی