افزایش عمر مفید کارت های بانکی تولید شده در شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران

۲۲مهر
افزایش عمر مفید کارت های بانکی تولید شده در شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران

افزایش عمر مفید کارت های بانکی تولید شده در شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران

عمر مفید کارت های بانکی تولید شده در شرکت چاپ و نشر بانک ملی ایران به ۱۰ سال رسیده است. به گزارش سرویس امور بانکی افق تهران، به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این شرکت که تولید کننده انواع کارت های بانکی و کارت های هوشمند است، توانسته با استفاده از توانمندی های […]

بایگانی شمسی