افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی

۰۶فروردین
تغییرات آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ چیست؟

تغییرات آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ چیست؟

کنکور ۱۴۰۱ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی برای اولین بار تغییراتی اساسی در دفترچه، تعداد سئوالات و همچنین زمان پاسخگویی به سئولات انجام می‌گیرد.

بایگانی شمسی