افزایش ظرفیت تولید بزرگترین زنجیره پلی‌اتیلن ترفتالات ایران

۲۹دی
افزایش ظرفیت تولید بزرگترین زنجیره پلی‌اتیلن ترفتالات ایران

افزایش ظرفیت تولید بزرگترین زنجیره پلی‌اتیلن ترفتالات ایران

رئیس مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان، اعلام کرد: با اجرای موفق و بدون حادثه راه‌اندازی این پروژه، علاوه بر افزایش 12 درصدی تولید کارخانه POY نسبت تولید به ظرفیت اسمی این واحد به رقم بی‌سابقه 88 درصد افزایش یافت.

بایگانی شمسی