افزایش طول عمر با تنظیم ژن

۰۳مرداد
افزایش طول عمر با تنظیم ژن

افزایش طول عمر با تنظیم ژن

محققان در تحقیقات جدید موفق شدند که ژن‌های مثبت و منفی دخیل در طول عمر را کشف کنند.

بایگانی شمسی