اخبار داغ

افزایش ضریب امنیتی شرکت مجتمع فولاد خراسان با احداث 17.5 کیلومتر دیوار بتنی

۰۵دی
افزایش ضریب امنیتی شرکت مجتمع فولاد خراسان با احداث ۱۷٫۵ کیلومتر دیوار بتنی

افزایش ضریب امنیتی شرکت مجتمع فولاد خراسان با احداث ۱۷٫۵ کیلومتر دیوار بتنی

فاز نخست احیای حریم مجتمع فولاد خراسان و تغییر سازه حفاظتی پیرامون سایت شرکت، اجرا شد.

بایگانی شمسی